english
tisk qsl
Q S L   p r o   v á š   ú s p ě c h
TITULNÍ STRÁNKA | KONTAKT
JAK OBJEDNAT QSL  |  TISK QSL - CENÍK  |  GALERIE QSL  |  ZAJÍMAVÉ KNIHY  |  REFERENCE
JAK OBJEDNAT  
tisk qsl


 
Titulní stránka > Jak objednat QSL > Otázky a odpovědi

Často kladené otázky a odopovědi na ně

Vyrobíte nám i jiná množství QSL lístků než celé tisíce?

Ano, vyrobíme. Cena však zůstane vždy stejná, jako za nejbližší vyšší celé tisíce, například 100, 300, 500, 800 i 1000 ks bude stát vždy stejně. Je to dáno technologií naší výroby.

Může přední strana QSL lístku obsahovat více fotografií?

Ano, může. První dvě fotografie jsou nyní zdarma.

Může být na zadní straně QSL lístku i jiná barva než černá a červená?

Ano, může. Příplatek za každou další barvu je + 1.000,00 Kč.

Může být na zadní straně QSL lístku obrázek nebo fotografie?

Ano, může. Černobílý obrázek je zdarma, barevná fotografie je za příplatek + 100%.

Může být zadní strana QSL lístku bílá, bez potisku?

Ano, může, cena zůstává stejná.

Může být QSL lístek vytišten v jiném formátu než 140 × 90 mm?

Ano, může. Nejčastější požadavek je DIN A6. Tento formát vám nyní vyrobíme bez příplatku. Nezapomeňte, že standardní formát je požadován pro dobré zpracování na všech QSL službách celého světa!

Mohu jako podklad pro tisk poslat tištenou pohlednici?

S výhradami ano. Jen na kvalitě dodaných podkladů závisí výsledná kvalita tisku. Při kopii ze sebelepší tištené předlohy vždy tato kvalita utrpí! Nezapomeňte také na autorská práva!

Mohu jako podklad pro tisk poslat data z digitálního fotoaparátu?

Jistě, moderní digitální fotoaparáty produkují velmi kvalitní obrázky vhodné pro tisk QSLS lístků.

Je možné na QSL lístky z vaší produkce dotiskovat údaje v laserových a inkoustivých tiskárnách?

Naši zákazníci to bežně dělají. QSL včetně laminace 100% odolává vysoké teplotě v pecích laserovek. Při potisku inkoustem je třeba vše individuálně předem vyzkoušet, obvykle problém nebývá. V některých typech tiskáren nebo inkoustů však dochází ke špatnému zasychání inkoustu.

Budu při převzetí QSL lístků platit clo?

Zásilky do zemí EU jsou samozřejmě interunitárním plněním a žádné clo ani daň se neplatí. Jsme plátci DPH a pro subjekty v EU s vlastním DIČem můžeme dodávat bez DPH. Ve většině zemí mimo EU celní orgány clo za QSL nevybírají nebo je clo nepatrné. Občas se však vybírá DPH ve výši základní sazby vaší země - postup celních orgánu je velmi individuální i v rámci jednotlivých zemí nebo krajů.

Jaká je záruka na QSL lístky?

Reklamaci na QSL lístky můžete uplatnit do 24 měsíců od jejich převzetí. Stává se to pouze výjimečně, ale mužete být z jakýchkoli důvodů nespokojeni s dodávkou lístků. Nepropadejte prosím panice, obratem nás informujte o vzniklé situaci. My vaši reklamaci odpovedně posoudíme a v případe její oprávněnosti bezplatně zhotovíme a zašleme nové QSL lístky.

  Máte-li dotazy, kontaktujte nás.
  E-mail: print@qsl.cz, tel. +420 603 179 766.


 

ELLI QSL printing - Beda OK1FXX
e-mail: print@qsl.cz

1996-2022© OK1FXX 73s!