OK1KOB

OK1KOB Radioklub ZVIČINA, VÍTEJTE!

Klubový den je každé pondělí v Tramvaji, více naleznete na stránce kontakty. Přijďte mezi nás!
DIPLOM 95 let IARU

Jirka OK1UKY a Pepa OK1MKD za klub splnili podmínky stříbrného diplomu k 95. výročí založení IARU

Diplom IARU 2020 - OK1KOB

Diplom IARU 2020 - OK1KOB.73s Beda, OK1FXX
PF2020

PF 2020 OK1KOB

73s Beda, OK1FXX


POZOR ZMĚNA !!! POZOR ZMĚNA !!! POZOR ZMĚNA !!!

Ahoj kamarádi a přátelé, dovoluji si oznámit Vám, že tradiční

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ OK1KOB 27. prosince 2019

se letos koná v MOTORESTu Výšinka nedaleko Hajnice a Kocbeře.

POZOR ZMĚNA !!! POZOR ZMĚNA !!! POZOR ZMĚNA !!!Termín je ovšem obvyklý:
PÁTEK 27. prosince 2019. Začátek v 18.00 hodin


Motorest Výšinka

Pro přespolní je to zhruba uprostřed mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem na nejvyšším bodě hlavní silnice první třídy číslo 37 z Jaroměře do Trutnova. Výborně dostupné na dobře udržovaném tahu i za horšího počasí. Spousta místa k parkování, skvělá kuchyně i obsluha.

Moc se těšíme na viděnou!

73s Beda, OK1FXX


70. Polní den, OK1KOB, 2019

Zvičina 6. - 7. července 2019. TS590 a TR144H, výkon 25 W, anténa standardních 2× 6el Y DK6ZB za aktivní účasti Ivoše OK1ACE, Jirky OK5XT, Honzy OK5MAD, Verči OK1ZLO, Pecy OK1DIE a Bedy OK1FXX.

PD 2019 OK1KOB

Letos 25W (TS590 a TR144H)


PD 2019 OK1KOB

U zařízení Honza, OK5MAD


PD 2019 OK1KOB

a Ivoš, OK1ACE


Několik obrázků k uskutečněným QSO:

PD 2019 OK1KOB

Celkový přehled


PD 2019 OK1KOB

Deset nejdelších spojení


PD 2019 OK1KOB

Počty spojení podle zemí


PD 2019 OK1KOB

Mapka QSO


73s Beda, OK1FXX


Tilo, OK8ACS, SK

OK8ACS

Smutná zpráva, v pondělí 6. května 2019 ráno zemřel ve Trutnovské nemocnici Tilo Eidner, OK8ACS.

73s Beda, OK1FXX


Prezentace Milana, E51DWC

Zdravím kamaráde,
dovoluji si Tě pozvat na prezentaci mé třetí návštěvy na South Cook Islands, Rarotonga, E51DWC spojenou s ochutnávkou tekutin a dobrého jídla.

Prezentace se koná v pátek 26. dubna 2019 v salonku restaurace ELKO / dříve Pernštejnka /,
ulice Českých bratří 498 ( za Albertem a Penny ) v Náchodě od 17 hodin.

http://www.elkohotel.cz/
GPS:
50°24'31.90" S
16°09'25.61" V

Sedět a ochutnávat tekutiny budeme již od 15:30 hodin.

Prosím o potvrzení účasti na e-mail. Majitelka restaurace nám vyšla velice vstříc bezplatným salonkem
a zapůjčením projektoru a prosí o informaci počtu účastníků, aby zajistila odpovídající personál.
(Dej prosím o této akci vědět i svým kamarádům nemám na všechny kontakt - kdo nemá kontakt na Milana, napište OK1FXX).

Milan, OK1DWC

e51dwc

73s Beda, OK1FXX


Přenos fotografií ručním telegrafním klíčem

Napadá vás, jak přenést obrázek obyčejným ručním telegrafním klíčem? V roce 1911 to už naši předci uměli, dokonce bez použití jakékoli další techniky ... no, snad mimo pořádné lupy a obyčejné tužky.

V česky psaném časopise "EPOCHA - rozhledy a úvahy časové o novějších objevech moderní techniky a přírodovědy s zvláštním zřetelem na vzduchoplavbu" o technických novinkách, který v letech 1895 - 1914 vydával pražský nakladatel a knihkupec Eduard Weinfurter jsem dnes narazil na docela zajímavý článek, možná to zaujme i Vás.

časopis-2019-01-Epocha-17-15

Dosavadní způsob telegrafování obrazů do dálky vyžaduje složitých a nákladných přístrojů, se kterými začasto se těžce pracuje, a jichž obsluha není právě snadná.

Je tedy snahou vynálezců zjednodušit je tak, aby bez užití složitých zařízení umožnily přec rychlé, věrné a laciné telegrafování obrazu. Dva Italové, Bortini a Ascoli, vynalezli nový jednoduchý a praktický způsob, který budeme moci užiti všude, kde máme k disposici telegrafní úřad. Methoda obou vynálezců bude mít velkou důležitost při stihání nebezpečných zločinců; neomezí se však jen na tento specielní obor. Levný tiskací přístroj nutný pro praktické provádění, jakož i fotografický přístroj opatřený mřížkou může si poříditi při dnešní poměrné láci přístrojů každá redakce obrázkového časopisu, ba i mnohý soukromník zajímající se o věc.

Při provádění je nutno obraz nebo kresbu rozložití v soustavu čtverečků. Všimněm si pozorněji některého z obrázků našeho listu, jež jsou většinou hotoveny autotypicky, při čemž se pomocí rastru (mřížky) rozdělí obraz na řadu čtverečků. Podobnou fotografii můžeme s použitím mřížky zhotoviti podle obrázku určeného na přenos každým fotografickým přístrojem. Nato si sestavíme jakousi stupnici různě velikých černých čtverečků, asi tak, jak to vidíme na připojeném obrázku. Každý čtvereček si označíme jedním písmenem abecedy. Pak vezmem na pomoc silně zvětšující ruční lupu a prohlížíme postupně jednotlivé čtverečky fotografie, srovnávajíce jich velikost s velikostí čtverečků stupnice. A najdem, že na př. první čtvereček odpovídá našemu čtverečku označenému písmenou N, druhý že odpovídá čtverečku označenému písmenou G, atd.

časopis-2019-01-Epocha-17-15

Nalezená písmena abecedy, tak jak jsme je našli srovnáním, jsou tudiž jakýmsi písmenkovým přešifrováním našeho obrazu, a stačí jen písmeny odtelegrafovat. Příjemce depeše čte písmenka a pomocí zvláštního tiskacího stroje tiskne čtverečky na papír v tomže pořádku, ve kterém odesilatel sledoval jednotlivé body původního obrazu. Způsob tento, jak seznáme z vyloženého principu, je velice jednoduchý; počítejme však, vyplatí-li se a nebude-li příliš drahý. Fotografický přístroj odesílací stanice jakož i tiskací přístroj příjemcův je možno si opatřit za laciný peníz. Jedná se tedy jen o výlohy spojené s telegrafováním písmenek. Prohledněm si znovu lupou některou fotografii našeho časopisu. Obyčejně čítá mřížka při autotypické reprodukci užitá obrazů až 50 bodů na 1 cm délky. Kdybychom měli tedy odeslat obrázek rozměrů 4x4 cm, který je dle toho složen ze 40.000 bodů, byli bychom nuceni odtelegrafovat 40.000 písmenek, jež bychom byli nuceni spojovat ve slova (ovšem beze-smyslná).

U nás se jak známo za jedno slovo považuje slovo, které neobsahuje více než patnáct písmen; slova delší se počítají za dvě. V našem případě bychom tudíž mohli spojovat písmena v jakási slova nejvýše patnáctipísmenová, jichž by bylo v užitém příkladě 2667. Za takový telegram bychom za platili asi 160 K, což by ovšem přišlo hodně draho. Vynálezci si však pomohli jednoduše tím, že užili hrubšího rastru, který však přec vyhovoval požadavkům zdařilé a věrné reprodukce, a který má jenom 14 čtverečků na 1 cm délky. Obrázek 4 X 4 cm bude jím tedy rozložen na 3136 čtverečků, což odpovídá 210 slovům za 12 K 60 h.

časopis-2019-01-Epocha-17-15

Methoda Bortini-Ascoliova má budoucnost, poněvač poskytuje věrné obrázky, nevyžaduje složitých manipulací a komplikovaných strojů, dá se užiti všude, kde je telegrafní úřad v místě, a co hlavního v našem století peněz, je levná.

73s Beda, OK1FXX


PF2019

PF 2019 OK1KOB

73s Beda, OK1FXX


Ahoj kamarádi a přátelé!

dovoluji si připomenout pozvání na tradiční

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ OK1KOB tentokrát 2018

opět v Motorestu U Lípy ve Třebihošťi.

Termín je také obvyklý:
ČTVRTEK 27. prosince 2018. Začátek v 18.00 hodin
Program: setkání známých, klábosení a radioamatérsky-silvestrovská tombola.

Z tomboly OK1KOB v roce 2014

Nějaká šikovná drobnost do tomboly neurazí. Předem děkujeme.Přímo v motorestu lze přespat. Případné ubytování domluvte přímo s majitelem, o ubytování a kontakt najdete na stránkách podniku: motorest U Lípy.

Motorest U Lípy

Kdo neví, kde je Třebihošť, klikne si na odkaz na mapku. Zobrazí se v novém okně. Příjezd je jednoduchý: z hlavní silnice odbočíte v obci Horní Dehtov. Kdo jede od Dvora Králové odbočíte na druhé křižovatce (až za benzínkou, na konci obce) vpravo. Kdo přijede od Miletína odbočí na první křižovatce (hned na kraji obce) vlevo. Od křižovatky je to necelé 2 km. Poznáte to snadno, uprostřed silnice roste mohutná lípa :-) Souřadnice pro GPS: 50°26'1.183"N, 15°42'35.356"E nebo 50.4336619N, 15.7098211E.

Místa na parkování i u stolů je habaděj, můžete přijet v hojném počtu, vemte klidně manželky i milenky a kamarády. Těšíme se!Moc se těším se na viděnou!

73s Beda, OK1FXX


Konečné výsledky POLNÍ DEN 2018

Konečné výsledky jsou stejné jako ty předběžné.

PD 2018 OK1KOB

Tabulka z webu Moravan

73s Beda, OK1FXX


Předběžné konečné výsledky POLNÍ DEN 2018

byly zveřejněny, díky pečlivosti našich operátorů a nepozornosti kamarádů z OK1KVR jsme vesele poskočili o celé jedno místo vpřed :-)

PD 2018 OK1KOB

Tabulka z webu Moravan

PD 2018 OK1KOB

A tabulka pro toho, koho by snad naše chybičky zajímaly ...

73s Beda, OK1FXX


Přípravy na POLNÍ DEN 2018

Také letošnímu Polnímu dni předcházely velmi náročné přípravné práce. Letos se jich s plnou zodpovědností ujali Ivoš, OK1TYR společně s Pepou, OK1MKD. Díky!

PD 2018 OK1KOB

Letos byl náčelníkem pro boj s vysokou trávou jmenován Ivoš, OK1TYR

73s Beda, OK1FXX


POLNÍ DEN 2018 Zvičina

Zvičina, 7. - 8. července 2018, JO70UK, 144 MHz.

PD 2018 OK1KOB

Honza, OK5MAD na Zvičině, plné nasazení v PD 2018

PD 2018 OK1KOB

Antény OK1KOB v Polním dnu, Zvičina 2018

PD 2018 OK1KOB

Honza, OK5MAD na Zvičině, PD 2018, povolený doping

PD 2018 OK1KOB

OK1KOB, předběžné pořadí, PD 2018

PD 2018 OK1KOB

OK1KOB, mapka QSOs, PD 2018

73s Beda, OK1FXX


PF2018

PF 2018 OK1KOB

73s Beda, OK1FXX