OK1KOB

Vysílání OK1KOB na velmi krátkých vlnách


Aktuální podmínky šíření

Aurora: Aurora on VHF 144 Es: Es on 144
Solar X-Rays: Status Mag-Field: Status
144 Aurora and Es monitor by gooddx.net, Solar monitor by n3kl.org.

Vysílací středisko Zvičina, JO70UK

Na VKV je pravidelně slyšet OK1KOB v subregionálních závodech, zejména o "Polním dnu". V Provozních aktivech se o vysílání starají naši mladoši. A nutno dodat, že úspěšně. OK1KOB je na předních místech v hodnocení jak v měsíčním, tak i v celoročním hodnocení. Jak je vidět, o novou krev v našem radioklubu není nouze.

Více o podmínkách závodu a výsledcích z Provozních aktivů se dozvíte na stránkách pořadatele OK1KPA.

Dovoluji si na tomto místě také upozornit na asi nejlepší evropskou stránku o VKV závodění, kterou provozuje Ondra, OK1CDJ.


Polní den 2003

Ilustrační foto anténní farmy na Zvičině je z Polního dne 2003.

Přehled závodů

Provozní aktiv na pásmech VKV a to od pásma 144 MHz do pásma 76 GHz včetně. Závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC do 11.00 UTC.

Závody na VKV, které pořádá ČRK (dále jen „pořadatel“), jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to, není-li v podmínkách závodu uvedeno jinak, vždy celý první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:

 1. I. subregionální závod (březen)
 2. Velikonoční závod (velikonoční neděle: 08.00-14.00 UTC, 144 MHz - 76 GHz)
 3. Velikonoční závod dětí (velikonoční neděle: 14.00-15.00 UTC, 144 MHz - 76 GHz)
 4. II. subregionální závod (květen)
 5. Mikrovlnný závod (červen)
 6. IARU Region I. — 50 MHz Contest (třetí sobota v červnu)
 7. Závod mládeže na VKV (sobota první celý víkend v červnu od 14:00 do 17:00 hodin UTC jen 144 MHz)
 8. Polní den mládeže (sobota první celý víkend v červenci od 10:00 do 13:00 hodin UTC)
 9. Polní den na VKV — III. subregionální závod (červenec)
 10. QRP závod (první celý víkend v srpnu od 14:00 UTC v sobotu do 14:00 UTC v neděli v pásmu 144 MHz) **)
 11. IARU Region I. — VHF Contest (září)
 12. IARU Region I. — UHF/Microwave Contest (říjen)
 13. A1 Contest (listopad)
 14. Vánoční závod (druhý svátek vánoční 26. 12. od 08.00 - 11.00 a 12.00 - 15.00UTC, 144 MHz - CW, SSB, FM)

**) První víkend v srpnu je zajímavý, mimo OK QRP kontestu se koná Alpe - Adria VHF Contest (od 07.00 do 15.00 hodin UTC) a francouzský FRENCH CONTEST od 14:00 do 14:00 hodin. Právě v tomhle Francouzském závodě se mi před pár lety podařilo udělat bez velikého rušení díky souběhu s dalšími aktivitami na pásmu pohodových 500 QSOs.

Více o závodech

Další podrobné informace k jednotlivým závodům naleznete na stránkách ČRK.